Poznávací zájezdy do Norimberka od CK Hello Tour

Norimberk

Norimberk - město Albrechta Dürera, Mistrů pěvců norimberských, nejstarší německé Umělecké akademie a první německé železnice má půl milionu obyvatel, rozlohu 250km2 a leží v nadmořské výšce 310 metrů. Městem protéká řeka Pegnitz. Je to kulturní i politické středisko Středních Franků. Nejvíce se těší návštěvnosti o adventu, kdy se na hlavním tržišti Hauptmartk koná vánoční trh. Velikonoční trh "Häferlesmarkt" - první velký trh v roce, se v Norimberku chlubí dlouhou tradicí. Nabízí  téměř stovku stánků, ve kterých prodejci v bavorských krojích nabízejí hlavně velikonoční dřevěné, smaltované a spotřební výrobky, typickou keramiku, textil a cukrovinky, nejvíce typické norimberské perníčky. Posilnit se můžete pivem a proslulou místní klobásou. Typické jsou krátké párečky servírované po několika kouscích v housce na způsob hamburgeru. Tyto mini klobásky váží okolo 25 gramů a měří asi 9 cm. Jsou menší a tenčí, než konkurenční francké párky, ale norimberčané tvrdí, že právě ty jejich párky, jsou ty pravé a původní. Tomuto tvrzení nahrává dlouhá tradice i fakt, že uzenina používá ochrany Evropské unie jako regionální specialita. Tuto specialitu, si můžete dát jak na trhu ve stánku, tak v místních restauracích, obecně ale platí, že v restauraci zaplatíte za tuto pochoutku více peněz. Norimberských párečků se ročně vyrobí neuvěřitelných 1,3 miliard kusů. Kromě známých trhů a hitorického jádra města, Norimberk nabízí i jednu z největších ZOO v Evropě, která má rozlohu 63ha. Součástí ZOO je delfinárium. Pro příznivce fotbalu je zajímavý stadion 1.FC Nürnberg, který pojme 60tisíc diváků.

Historie města 
Přesné okolnosti založení města nejsou známy, ale předpokládá se, že proběhlo v letech 1000 až 1040 v průběhu opevňování pohraničního území mezi Saskem, Bavorskem, Východními Frankami a Čechami  v místě průsečíku důležitých strategických cest. Poprvé byl Norimberk jako Norenberc zmíněn v listině z roku 1050 a od té doby hrálo město důležitou roli v historii Sv. říše římské. Norimberk se brzy spolu s Augsburgem  stal jedním ze dvou největších obchodních center na cestě mezi Itálií a severní Evropou. V roce 1219 získal  od Bedřicha II. městské právo, až do roku 1806 bylo svobodným městem a již za vlády Jindřicha III., získalo celní a mincovní právo.

Norimberk je spojen s velkou postavou českých dějin Karlem IV., který Norimberk velmi často navštěvoval a také zde na hradě pobýval. Odtud nastoupil v září roku 1354 svoji  korunovační cestu do Říma. O několik let později, v roce 1356, byla právě  zde vyhlášena říšská  „Zlatá bula“,  která platila až do roku 1806. Bylo zde mimo jiné ustanoveno, že každý nově zvolený král nebo císař, musí pořádat svůj první říšský sněm v Norimberku. Zlatou bulu připomíná orloj na kostele Panny Marie, který je na hlavním tržišti. Tento kostel nechal postavit sám Karel IV. a vlastní stavbu provedl s největší pravděpodobností Petr Parléř, stavitel pražské svatovítské katedrály. Stinnou stránkou tohoto období se stalo vyhlazení židovského ghetta, které původně  spolu se synagogou stálo na tomto místě. Tehdy zahynulo 562 lidí, židovská čtvrť byla totálně zničená.

V roce 1361 se v Norimberku narodil Václav IV., syn Karla IV. a Anny Svidnické, který už jako devítiletý zde byl oddán s Johankou Bavorskou.

Původním záměrem stavby kostela Panny Marie, bylo uchovávat v Norimberku říšské klenoty, ale nakonec se Karel rozhodl o úschově na na hradě Karlštejn. Do Norimberku byly přivezeny až za vlády Zikmunda v roce 1424, který je sem přivezl z rozbouřených husitských Čech.

Korunovační klenoty byly uloženy v bezpečné schránce v sakristii kostela sv. Ducha. Za Napoleonských válek byly klenoty odvezeny do bezpečí do Vídně a kromě krátkého období II. světové války, kdy je převezl zpět do Norimberka Adolf Hitler, jsou tam dodnes.

V roce 1835 byla vybudována první železniční trať v Německu z Norimberku do Fürthu. Byla dlouhá pouhých 8 km, ale byla první!

Neslavně se zapsalo do dějin Německa období mezi dvěma světovými válkami. Hlavně před druhou světovou válkou byl Norimberk místem sjezdů NSDAP a nakonec zde byly  v roce 1935  přijaty neblaze proslulé „norimberské zákony“.

Na jihu Norimberku v Luitpoldhainu měl být monstrózní areál sjezdů NSDAP. Dnes zde je  od roku 2001 Dokumentační centrum areálu říšských stranických sjezdů. Spojitost města se stranickými sjezdy se zle podepsala i na samotném městě, kdy bylo bombardováním zničeno přes 80 procent městské zástavby včetně středověkých historických originálů.

Po ukončení války zde  zasedal od 20.listopadu 1945 do 1.října 1946 Mezinárodní vojenský tribunál, který soudil skupinu 22 hlavních nacistických zločinců. Byl to známý tzv. „Norimberský proces“. Soud se sešel 138krát. Projednal 38.000 výpovědí. Převážně písemných, podepsaných 155.000 osobami. Zápis soudního líčení dosáhl téměř 17.000 stran. Průběh jednání je zachycen na 3032 km zvukového pásku a důkazní materiál vážil 700 tun. Obžalováni byli obviněni ze zločinu proti míru a přípravi války,  z válečných zločinů a ze zločinů proti lidskosti. Rosudek byl vynesen 1.10.1946. K trestu smrti bylo odsouzeno 12 lidí, mezi nimi např. vůdcův tajemník-MARTIN BORMAN a říšský maršál a velitel letectva-HERMAN WILHELM GORING.  Na doživotí byli odsouzení tři lidé, mezi nimi Hitlerův zástupce a vůdce NSDAP-RUDOLF HESS, na 20 let byli odsouzeni dva lidé, jeden na 15 let, jeden na 10 let a milost dostali tři lidé.

Teprve až po roce 1950 dochází k obnově města, hlavně historického centra, převážně podle zachovalých dobových fotografií. Norimberk se opět stává centrem kultury a  turistického ruchu.

 

Kostel sv. Sebalda a sv. Vavřince (St. Sebald und St. Lorenz)

Dvě nejdůležitější církevní památky v Norimberku. Kostel Sv. Sebalda byl založen v letech  1230/40 a je nejstarším kostelem ve městě. Magnetem pro návštěvníky je hrob patrona Norimberka svatého Sebalda. Kostel sv. Vavřince je skoro stejně starý, počátek staveb se datuje mezi roky 1243 a 1315. Stojí za vidění: Východní chór z let 1439-1477, který má nádhernou hvězdicovou klenbu.

 

Špitál sv. Ducha (Heilig-Geist-Spital) 

Pro Norimberk charakteristická budova, klenoucí se nad řekou Pegnitz, je Špitál sv. Ducha Spolu s přilehlým kostelem sv. Ducha ho nechal postavit v letech 1332-1339 bohatý norimberský patricij Konrad Gross. Špitál sloužil jako opatrovnické zařízení pro nemocné a staré občany Norimberka. Důležitou roli hrál tento objekt téměř čtyři století jako úložiště říšských korunovačních klenotů v letech 1424 až 1796. Tak rozhodl císař Zikmund, když klenoty odvezl z rozbouřených husitských Čech nejprve do Uher a potom do Norimberka. Korunovační klenoty byly uloženy v bezpečné schránce v sakristii kostela sv. Ducha.
Za Napoleonských válek byly klenoty odvezeny do bezpečí do Vídně a kromě krátkého období II. světové války jsou tam dodnes.

 

Katova lávka ( Henkersteg)

byl most, který spojoval dvě původní části Norimberka - sv. Sebalda na pravém břehu a sv. Vavřince (st. Lorenz) na levém břehu řeky Pegnitz.
Menší mostní věž je Henkerturm (Katova věž). Ta velká je Wasserturm (Vodní věž) a byla postavená jako součást původního městského opevnění v roce 1325. Když bylo město obehnáno novou hradební zdí, ztratila svůj původní význam a sloužila jako vězení.  Při pohledu na dřevěný most z roku 1457 na vás dýchne historie. Okolí je tak malebné, ani se nechce věřit, že zde od 16. do 19. století bydlel městský kat.

 

Středověké opevnění  

Norimberk je jedno z mála měst, které si ponechalo téměř celý hradební systém kolem svého Starého města. Podle dobových rytin mělo město původně dva okruhy hradeb.Po obvodu dnešní hradby je rozmístěno okolo šedesáti hradebních věží, kterým vévodí čtyři dochovalé mohutné válcové věže zvané tlusté. Na severozápadě a severovýchodě to jsou Neutorturm a Laufertorturm, na jihozápadě a jihovýchodě Spittlertorturm a Frauentorturm. Na severozápadě je do hradebního okruhu začleněn Císařský hrad, od něhož na západ ční nad hradbami čtyřhranná věž Tiergärtnertor. Na východ od hradu začínají hradby budovou císařských stájí (Kaiserstallung).

 

Bílá věž (Weisser Turm) a Kašna manželství

Bílá věž  ze 13. století je pozůstatek staršího opevnění Norimberka, jehož původní hradby vedly těmito místy. Bránu věže chránil barbakán se dvěma baštami. Tady u brány na náměstí Ludwigsplatz je k vidění moderní umění z roku 1984 ve formě velké kašny s mnoha bronzovými figurami. Kašna se nazývá Ehekarussell nebo taky Ehebrunnen (manželský kolotoč nebo kašna manželství) a ukazuje různé scény z manželského soužití.

 

Krásná kašna (Schöner Brunnen)

Zlatem a barvami zářící, 19 metrů vysoká kamenná kašna ve tvaru gotické věže z konce 14. století stojí na náměstí Hauptmarkt. Nazývá se Schöner Brunnen (Krásná kašna). Zdobí ji 40 alegorických postav celebrit podle představ tehdejšího světa - filozofů, evangelistů, církevních představitelů, kurfirstů a proroků.

Řadit dle:
2 položky, 1 stránka
2 položky, 1 stránka
Vytvářím objednávku...